Dykkerot

Dele liste for DC-DC pumpa.

Qty

Value

Device

Parts

1

2200pF

C-EU050-025X075

C1

1

10nF

C-EU050-025X075

C2

1

1N4148

1N4148

D1

1

1k

R-EU_0204/7

R1

1

10ETS08

BYW80

D3

1

10k

TRIM_EU-PT10

PV1

1

200uH

A26GFC

L1

3

470

R-EU_0204/7

R2, R3, R4

1

2200uF

CPOL-EUE35-16AXIAL

C3

1

BC639

BC639

Q2

2

BUZ10

BUZ10

Q1, Q3

1

BZX55-C15

BZX55

D2

1

NE555N

NE555N

IC1

   
   

   
   
   
   

 

Idé av Stormweb. All kopiering av sidene er forbudt uten samtykke av Runar Holm.