Dykkerot

Løveid 21/7-05.

Vi pakket sammen utstyret og dro ut for å lokalisere og dykke på Løveid, reiste fra Skien ca17:30
Kl 19:30 har vi funnet Løveid uten for hydrokaia, Vegard går først ned for å verifisere vraket.

Vegard kommer opp med ett stort glis.
Nå er det Øystein og min tur, vi durer ned og finner vraket på ca 40m.
Det første vi møter er noen gedigne Langer (Fisk), vi tar en runde rundt vraket.
Meste parten av vraket er i meget dårlig forfatning, og begravd i gjørme.
Men vi dykket med en bunn tid på 26min og total tid ble 50 min, vi brukte 28/10 Mix og EAN50 på dette dykket.
Dette ble en kjapp tur ut for å verifisere opplysninger vi har funnet i aviser, bøker, internett og folk vi har pratet.

FAKTA OM D/S «Løveid» kilde «Rutebåtene på Telemark-kanalene», Genius forlag

1870: Bygget ved Akers mek. verksted. 53.14 brt., 66.9 fot lang, 13.2 fot bred, 3.1 fot dyp.
1870: Interessentskapet for dampskibsfart på Norsjø.
1892: Nye kjeler, forlenget 10 fot. Akers mek. verksted.
1900: Skien-Telemarkens Dampskibsaktieselskab, Skien.
1939: Frank og Olav Beier, Skien.
1940: 23. oktober forlist på Frierfjorden

53.14 brutto reg.tonn.
Lengden var 66 fot,
bredden 12.2 fot
dybden var 3.1 fot.
Maskinen var nokså liten, den ydet bare 12 nhk.
D/S «Løveid» hadde tre-manns besetning foruten føreren, som het L. Larsen.
Passasjersertifikatet lød på 119 personer.
 

GPS: N 59 07.221 E 9 36.743
Tegning av dykkere fra 1993 Kilde NRK
   

Løveid på fjorden Kilde NRK
   
Løveid på fjorden 1939 Kilde NRK
   
kilde
   
kilde
   
kilde
   
kilde

 

Idé av Stormweb. All kopiering av sidene er forbudt uten samtykke av Runar Holm.