Dykkerot

Syrevasking

Sjekka litt rundt dette med syrevasking av flasker.

Fikk produktblad i fra Toskedal. Hvor det står følgende om "DE-Rust Thin":
 
Sitat
Inneholder:
ca 40% fosforsyre.
Spesifikk vekt (vann=1) 1,3
pH verdi i fortynning 1,10
pH verdi i konsentrat 1,11

Fra Direktoratet for arbeidstilsynet:
 
Sitat
"Hoved komponent er fosforsyre, en forholdsvis svak syre som har administrativ norm på 1mg/m3, etsende."

 


data blad link i bunn av denne siden.

Nå har jeg vaska 2st 10L flasker. med syre.
Blandings forhold 1:7 ut ifra konsentrat.
Virketid ble 6t. da var rusta borte.

skyldte med rennende ferskvann i 30min.

Så fylte jeg 1 med Sun Oppvask middel (1 Sun flaske kork / 10L vann)
Og 1 med Bluegold (5% blanding).

dette har nå stått i 8t.
Flaska Hvor Sun er brukt er gullende rein mens den med Bluegold fremdeles er svart.

ny skylling i 45 min med ferskvann.

så tørket.

Min konklusjon etter dette er: Bluegold holder ikke mål. da flaska som ble vasket med dette stoffet måtte vaskes enda en gang. Og da med Sun oppvaskmiddel.

Men nå har jeg testa og sett selv
.

 

Ny Info:
Bluegold er Alkalisk derfor går det ikke å bruke denne etter syrevask.

 

Produkt blad Bluegold

Data fra Arbeids direktoratet +Produkt blad DE-Rust

 
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Idé av Stormweb. All kopiering av sidene er forbudt uten samtykke av Runar Holm.